MOM.e phone

משחקים : פאזל מעץ אתגר נסיכות-בדיוק כשחשבת שסיימת, תגלי שמשהו לא מתאים...

פאזל מעץ אתגר נסיכות-בדיוק כשחשבת שסיימת, תגלי שמשהו לא מתאים...

פאזל מעץ אתגר נסיכות-בדיוק כשחשבת שסיימת, תגלי שמשהו לא מתאים...פאזל מעץ אתגר נסיכות-בדיוק כשחשבת שסיימת, תגלי שמשהו לא מתאים...
מחיר: 
29.00 ₪

פאזל מעץ שנראה קל יותר ממה שהוא באמת. 

בדיוק כשחשבת שפיצחת אותו, תגלה שמשהו לא מתאים...

9 חלקים על מגש עץ.

האתגר: לפתור את הפאזל בפחות מ-15 דקות. מי יצליח?

לבני 5+

לביצוע הזמנה, בחר מידה וכמות

כמות: